Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Stephanie

Số điện thoại : +8618602927482

WhatsApp : +8618602927482

Free call

Dự án phát điện quang điện trên mái nhà ở nông thôn

August 16, 2021

trường hợp công ty mới nhất về Dự án phát điện quang điện trên mái nhà ở nông thôn

Hệ thống phát điện quang điện phân phối gia đình đã được giới thiệu đến quận của chúng tôi vào đầu năm nay, và chỉ trong sáu tháng, các điểm phân phối chi nhánh đã được thiết lập tại 12 thị trấn (đường phố) trên toàn quận.Hiện tại, đã có tổng số hơn 100 hộ gia đình ký thỏa thuận phát điện quang điện, và 57 cư dân đã hoàn thành lắp đặt và vận hành.

Phát điện quang điện phân tán kiểu gia đình dân dụng là việc sử dụng các môđun quang điện, biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng để tự sản xuất, tự tiêu dùng của các hộ gia đình.Dự án này là dự án trợ giá năng lượng quốc gia, thực hiện chính sách trợ giá điện toàn phần là 0,42 NDT / kWh.Trường hợp khách hàng thiếu điện sẽ do xí nghiệp lưới điện cung cấp, có giải quyết riêng cho việc nâng hạ điện lưới.Nếu có lượng điện dư thừa mỗi tháng, doanh nghiệp lưới điện có thể mua điện trên lưới với giá 0,377 NDT / kWh.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

info@casisolar.com
+8618602927482
yangzhouxy
stephanie_613
+8618602927482